Vientiane Property

 

Vientiane Property Real estate agency from Vientiane, Laos https://www.vientianeproperty.com

"Sale, Rent, Sale and Rent" Services!

- Vientiane property, real estate, real estate ln laos, advertisements, listings, rent a property, rent an apartment, rent a house, buy a property, buy an apartment, buy a house, land, sell a land, buy a land Vientiane, Laos

 

- https://www.vientianeproperty.com ຂອງພວກເຮົາເປັນຊື່ກາງ ໃນການໂພສຊື້ຂາຍອະສັງຫາລິມະຊັບ(ເວັບຂອງພວກເຮົາ ຈະເຮັດໃຫ້ໂພສ ຂອງທ່ານຕິດ ຫຼື Index ໃນ Google, ລູກຄ້າຈະຄົ້ນຫາ ພົບຊັບສິນຂອງທ່ານໄດ້ງ່າຍ ແລະ ມີໂອກາດ ໄດ້ຂາຍເພີ່ມຂື້ນ) ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ທົ່ວປະເທດ, ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ ມູມໃດຂອງປະເທດລາວ ກໍ່ສາມາດ ສະໝັກເປັນສະມາຊິກ ແລະ ໂພສຂາຍອະສັງຫາລິມະຊັບຂອງທ່ານໄດ້.

ພວກເຮົາ ມີ 3 ທາງເລືອກໃຫ້ແກ່ທ່ານ:

1., Featured(ມີຄ່າທຳນຽມໃນການໂພສ ເລັກນ້ອຍ): ການທີ່ທ່ານ ເລືອກແພັກເກັດ Featured ຈະເຮັດໃຫ້ ໂພສຂອງທ່ານຕິດຢູ່ໃນໜ້າໜື່ງ, ຫຼື ໂພສຈະຢູ່ອັນດັບຕົ້ນໆ ສະເໜີ.

2., Activated (Free Activation): ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ມີເງື່ອນໄຂໃນການຈະຊຳລະເງີນກໍ່ສາມາດປະກາດ ແບບຟຣີໄດ້.

3., Advertising / Sponsored ນອກນັ້ນ, ທາງພວກເຮົາ ຍັງມີພື້ນທີ່ຫວ່າງໃຫ້ທາງຜູ້ທີ່ສົນໃຈຢາກຈະໂຄສະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ສິນຄ້າອື່ນໆ ນຳພວກເຮົາ.

- ນອກນັ້ນພວກເຮົາ ຍັງຮັບຝາກຂາຍອະສັງຫາລິມະຊັບ ຈາກລູກຄ້າໂດຍຕົງ, ເຊິ່ງທາງພວກເຮົາຈະເປັນຜູ້ຊອກຫາລູກຄ້າມາຊື້ຊັບສິນຂອງທ່ານ(ເປັນບໍລິການຟຣີ ແຕ່ຖ້າຫາກຂາຍໄດ້ ທ່ານພວກເຮົາຈະຄິດຄ່າບໍລິການ ຫຼື ຄ່ານາຍໜ້າ). ແລະ ທາງພວກເຮົາຍັງຮັບຊອກຫາ ອະສັງຫາລິມະຊັບໃຫ້ທ່ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ດິນ, ເຮືອນ, ອາຄານພານິດ, ອາພັດເມົັ້ນ...ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.

         ຫາກທ່ານສົນໃຈໃຊ້ບໍລິການ ຫຼື ມີຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ທາງພວກເຮົາຊ່ວຍ ສາມາດຕິດຕໍ່ໃນຊ່ອງທາງ Contact ຫຼື ຕິດຕໍ່ Admin ໂທ/WhatsApp: 020 56768763 ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ.

 

         "ພິເສດ! ທາງ Vientiane Property ພວກເຮົາຍັງມີດິນ ແລະ ເຮືອນຢູ່ເຂດໃນເມືອງ, ໃຈກາງເມືອງ  ແລະ ດິນເຂດຊານເມືອງ, ເຂດ ອຸດສາຫະກຳ, ເປັນດິນຕອນໃຫຍ່ ເໝາະແກ່ການເຮັດ ໂຮງຈັກໂຮງງານ, ຟາມລ້ຽງສັດ, ໂກດັງສິນຄ້າ, ດິນຈັດສັນ ແລະ ອື່ນໆ ອີກຫຼາຍຕອນ ທີ່ບໍ່ສາມາດເອົາລົງ ເວັບໄຊຣ໌ ໄດ້, ຫາກທ່ານເປັນນັກທຸລະກິດ ຫຼື ນັກພັດທະນາອັງສັງລິມະຊັບ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ Admin" Thanks!

 

                                                                                                                                       Always for you!