Real estates: 15

Order By   

 • Viengkham 

  300x200
  new
  Sale
  Agent
  Featured

  Vientiane

  Type House

  Area More than 100m2

  Bathrooms 2

  2true100003000300400300

  ຕ້ອງການຂາຍດິນ ແລະ​ ເຮືອນຢູ່ບ້ານວຽງຄຳ,​…

  $ 65,000 Views Counter: 896 Details

 • Somvangtai 

  300x200
  new
  Sale
  Agent
  Featured

  Vientiane

  Type Land

  Area More than 100m2

  Bathrooms -

  520502030

  Land for Sales, ຕ້ອງການຂາຍດິນ ດິນງາມ ຕິດທາງໃຫຍ່,​…

  Views Counter: 594 Details

 • Donkoy Land 

  300x200
  new
  Sale
  Agent
  Featured

  17.9242400, 102.6478500

  Type Land

  Area More than 100m2

  Bathrooms -

  3050503050

  Land for Sales! ຕ້ອງການຂາຍດິນງາມ​ ທົ່ງພຽງຕົວເມືອງ…

  $ 700,000 Views Counter: 236 Details

 • Phonpapao House 

  300x200
  new
  Sale
  Agent
  Featured

  Vientiane, Laos

  Type House

  Area More than 100m2

  Bathrooms -

  truetruetruetrue55010030100

  Land and house for Sale! ຕ້ອງການຂາຍເຮືອນ ຢູ່ບ້ານໂພນປ່າເປົ້າ,…

  $ 250,000 Views Counter: 776 Details

 • Km21-Land 

  300x200
  new
  Sale
  Agent
  Featured

  Vientiane, Laos

  Type Land

  Area More than 100m2

  Bathrooms -

  5000100500500100500

  Land for Sale! ຕ້ອງການຂາຍດິນ ຢູ່ຫຼັກ21,…

  Views Counter: 748 Details

 • Nongbouathongtay 

  300x200
  new
  Sale
  Agent
  Featured

  Vientiane, Laos

  Type House

  Area More than 100m2

  Bathrooms -

  truetrue500100100100100

  Land & House for sales! ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນໄມ້…

  Views Counter: 1504 Details

 • Nongtengtay 

  300x200
  new
  Sale
  Agent
  Featured

  Vientiane, Laos

  Type Land

  Area More than 100m2

  Bathrooms -

  10100303020

  Land for Sale! ຂາຍດິນ ຢູ່ບ້ານໜອງແຕ່ງໃຕ້,…

  Views Counter: 1029 Details

 • Angyai 

  300x200
  new
  Sale
  Agent
  Featured

  Vientiane, Laos

  Type Land

  Area More than 100m2

  Bathrooms -

  2010

  Land for Sale! ຂາຍດິນ ເນື້ອທີ່ 10,034 ຕາແມັດ

  Views Counter: 1119 Details

  Latest News

  • ການ​ຂຸດ​ເຈາະ​ບໍ່ນ້ຳ, ຂຸດນ້ຳສ້າງ,ບາດານ ແລະ ໜອງ ຈະ​ບໍ່​ສາມາດ​ເຮັດ​ໄດ້​ຕາມ​ໃຈ​ອີກ​ແລ້ວ "Groundwater", 2019-03-28

   ການ​ຂຸດ​ເຈາະ​ບໍ່ນ້ຳ, ຂຸດນ້ຳສ້າງ, ນ້ຳບາດານ ແລະ ໜອງ ຈະ​ບໍ່​ສາມາດ​ເຮັດ​ໄດ້​ຕາມ​ໃຈ​ອີກ​ແລ້ວ! "Groundwater"

   Details

  • Real Estate, 2019-03-20

   Real Esate, ອະສັງຫາລິມະຊັບ ໝາຍເຖິງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນອື່ນໆ ທີ່ຕິດກັບດິນແບບຖາວອນເຊັ່ນ: ຕຶກອາຄານ, ເຮືອນຊານ....ຫາກຈະມີການຊື້-ຂາຍ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດສັນຍາ ຊື້-ຂາຍ ເຊິ່ງປະກອບໄປດ້ວຍໃບຕາດິນ ແລະ ເອກກະສານປະກອບການຊື້-ຂາຍ ຕາມກົດໝາຍກຳນົດ. ຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ເຊັ່ນ: ຄ່າທຳນຽມບ້ານ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໂອນເອກສານສິດ. ອະສັງຫານລິມະຊັບ ເປັນຊັບສິນທີ່ມີມູນຄ່າສູງ

   Details

  Real Estate, ອະສັງຫາລິມະຊັບ ໝາຍເຖິງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນອື່ນໆ ທີ່ຕິດກັບດິນແບບຖາວອນເຊັ່ນ: ຕຶກອາຄານ, ເຮືອນຊານ....ຫາກຈະມີການຊື້-ຂາຍ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດສັນຍາ ຊື້-ຂາຍ ເຊິ່ງປະກອບໄປດ້ວຍໃບຕາດິນ ແລະ ເອກກະສານປະກອບການຊື້-ຂາຍ ຕາມກົດໝາຍກຳນົດ. ຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ເຊັ່ນ: ຄ່າທຳນຽມບ້ານ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໂອນເອກສານສິດ. ອະສັງຫານລິມະຊັບ ເປັນຊັບສິນທີ່ມີມູນຄ່າສູງ ແລະ ຈະມີໜ່ວຍງານ ທີ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ເຊັ່ນ: ກົມທີ່ດິນ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ ນະຄອນຫຼວງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງຕ່າງໆ ທີ່ດິນ ຫຼື ອະສັງຫາລິມະຊັບ ນັ້ນຕັ້ງຢູ່ ໃນຄອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ອະສັງຫາລິມະຊັບ ແບ່ງອອກເປັນ ຫຼາຍໝວດໝູ່ ເຊັ່ນ:
   
  1.,​ ທີ່ດິນ ໝາຍເຖິງ ພື້ນທີ່ທົ່ວໄປລວມເຖິງພູເຂົາ, ຄອງ, ໜອງ, ຫ້ວຍ, ບືງ ບາງ ລຳນ້ຳ, ທະເລສາບ, ເກາະ ດອນຕ່າງໆ
   
  2., ຊັບສິນ ທີ່ຕິດກັບທີ່ດິນ ໄດ້ແກ່ ໄມ້ຢືນຕົ້ນ, ອາຄານ, ເຮືອນ ຫຼື ສິ່ງປຸກສ້າງໃນທີ່ດິນ ເຊັ່ນ: ເຮືອນ ຄື ສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ປຸກຢູ່ຫຼັງດຽວໂດດໆ ພ້ອມທັງເຮືອນຄົວ, ໂຮງຈອດລົດ ແລະເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສ ຂອງບຸກຄົນໃນຄອບຄົວດຽວກັນ ຫຼື ເຮືອນທີ່ປຸກຢູ່ບໍລິເວນຮົ້ວດຽວກັນຫຼາຍຫຼັງ ແລະ ເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສ ຂອງບຸກຄົນພາຍໃນຄອບຄົວດຽວກັນ. ທາວເຮົ້າ(Town House) ເປັນຕຶກທີ່ປຸກຕິດຕໍ່ກັນຕັ້ງແຕ່ 2 ໜ່ວຍຂື້ນໄປ ໂດຍທີ່ມີຝາຮວມກັນ ດ້ານໜື່ງ ຫຼື ສອງດ້ານຂື້ນໄປ ອາດຈະເປັນຊັ້ນດຽວ ຫຼື ຫຼາຍຊັ້ນກໍ່ໄດ້ ໂຕຕຶກຢູ່ເລິກເຂົ້າມາຈາກແຄມທາງ ມີທີ່ຫວ່າງ, ໜ້າບ້ານອາດຈະໃຊ້ເປັນບ່ອນຈອດລົດ ຫຼື ໃຊ້ເປັນປະໂຫຍດດ້ານອື່ນໆ. ຄອນໂດມີນຽມ(Condominium) ຄືກຸ່ມຫ້ອງ ອັນເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງອາຄານ ເຊິ່ງໃຊ້ເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສ ຂອງຄົວເຮືອນ ໂດຍກຸ່ມຫ້ອງນີ້ຈະຕ້ອງມີຫ້ອງຄົວ, ຫ້ອງນ້ຳ ຕະຫຼືຈົນເຖິງທາງເຂົ້າອອກຫ້ອງຊຸດເປັນຂອງຕົວເອງ ເຊິງສາມາດແຍກການຖືກຳມະສິດ ອອກເປັນສ່ວນໆ ໂດຍແຕ່ລະສ່ວນປະກອບດ້ວຍກຳມະສິດໃນຊັບສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ກຳມະສິດຮ່ວມໃນຊັບສ່ວນກາງ, ໂຮງງານ ຄື ໂຮງງານສຳຫຼັບປະກອບກິດຈະການອຸດສາຫະກຳໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ, ໂກດັງ ຄື ສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ໃຊ້ເພື່ອຈັດເກັບສິນຄ້າ, ອາຄານພານິດ ຄື ອາຄານທີ່ໃຊ້ ເພື່ອປະໂຫຍດແຫ່ງການຄ້າ, ຫໍພັກ ຄື ຫ້ອງຊຸດ ຕາມປົກກະຕິປະກອບດ້ວຍຫ້ອງນອນ, ຫ້ອງຮັບແຂກ, ຫ້ອງຄົວ, ຫ້ອງນ້ຳພ້ອມຢູ່ໃນຊັ້ນດຽວກັນ ແລະຮ່ວມກັນຢູ່ໃນຕຶກຫຼັງໃຫຍ່ ສຳຫຼັບຢູ່ອາໄສ ຫຼື ໃຫ້ເຊົ່າ.
   
  3., ຊັບສິນເຊິ່ງປະກອບເປັນອັນດຽວກັບທີ່ດິນ ໄດ້ແກ່ ແມ່ນ້ຳ, ຄອງ, ແຮ່ທາດ, ຊາຍ ທີ່ມີຢູ່ຕາມທຳມະຊາດ ຫຼື ຄົນເຮົານຳມາໂຮມກັນໄວ້ກັບທີ່ດິນຈົນກາຍເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງພື້ນທີ່ດິນຕາມທຳມະຊາດ.
   
  4., ສິດທັ້ງຫຼາຍອັນກ່ຽວກັບກຳມະສິດໃນທີ່ດິນ ໄດ້ແກ່ ກຳມະສິດໃນທີ່ດິນທີ່ມີໃບຕາດິນ ສິດຄອບຄອງໃນທີ່ດິນທີ່ບໍ່ມີໃບຕາດິນພາລະຈຳຍອມ ສິດທີ່ອາໄສ, ສິດເໜືອພື້ນດິນ.
   
  ຂອບໃຈ ຂໍ້ມູນອ້າງອີງຈາກ Wikipedia.
   
   

  Agencies

  Not found